Zëvendësministri Bajram Gecaj nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi me organizatën Jo – Qeveritare “Info Initiative for community – Kosovo”

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal z. Bajram Gecaj, ka nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me përfaqësuesin e organizatës Jo- Qeveritare “Info Initiative for community – Kosovo”, z. Egzon Pacolli për financimin e projektit "Informimi i qytetarëve për qasje në dokumente publike bazuar në ligj". 27 prill 2017, Prishtinë

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal z. Bajram Gecaj, ka nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me përfaqësuesin e organizatës Jo-Qeveritare “Info Initiative for community – Kosovo”, z. Egzon Pacolli për financimin e projektit "Informimi i qytetarëve për qasje në dokumente publike bazuar në ligj".

Projekti ka për qëllim përmirësimin e qasjes institucionale për transparencë përmes informimit të qytetarëve për të drejtat e tyre, në bazë të ligjit për Qasje në Dokumente Publike.