Zëvendësministri Bajram Gecaj nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi me organizatën Jo-Qeveritare “Pro Youth Evolution”

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj, ka nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me përfaqësuesin e organizatës Jo-Qeveritare, "Pro Youth Evolution", z. Valon Peci, për financimin e projektit, "Përfshirja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes”. 12 maj 2017, Prishtinë

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj, ka nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me përfaqësuesin e organizatës Jo-Qeveritare, "Pro Youth Evolution", z. Valon Peci, për financimin e projektit, "Përfshirja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes”.
   
Projekti ka për qëllim promovimin e të drejtës qytetare për pjesëmarrje në vendimmarrjen lokale përmes mekanizmave ligjor, vetëdijesimin e qytetarëve për rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre në jetën institucionale, dhe propozimin e politikave në interes të përgjithshëm.