Zëvendësministri i MAPL-së z. Beqir Fejzullahu në takim me menaxhmentit të lartë të MAPL-së

Sot, me 18 Dhjetor 2017, është mbajtur takimi i parë njoftues i zëvendësministrit të MAPL-së z. Beqir Fejzullahu dhe menaxhmentit të lartë të MAPL-së lidhur me aktivitetet të cilat janë në proces të realizimit.