Zyrtarët e MAPL-së u trajnuan lidhur me përdorimin e platformës së sistemit të raportimit të brendshëm online

Sot me datë 13.12.2017, MAPL ka mbajtur trajnimin lidhur me përdorimin e platformës së sistemit të raportimit të brendshëm online.