Zyrtarja e lartë për Barazi Gjinore e MAPL-së zhvilloi takim pune me dy zyrtare komunale të komunës së Vitisë dhe Malishevës

Sot më datën 21 Dhjetor 2017, Zyrtarja e lartë për Barazi Gjinore e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, zhvilloi takim pune me dy zyrtare komunale, me zyrtaren për Barazi Gjinore të komunës së Vitisë dhe atë të komunës së Malishevës. Qëllimi takimit ishte koordinimi i aktiviteteve në mes dy niveleve dhe përfshirja e këtyre dy komunave në projektet që do të zhvillohen në të ardhmen nga MAPL.