Shkresë përcjellëse-mos dërgimi i akteve komunale për shqyrtim të ligjshmërisë

Publikuar më: 03/12/2018