Shqyrtim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Gjakovës 020-288/2, 08.04.2022

Publikuar më: 08/04/2022