Shqyrtim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Gjakovës 020-470/1, 07.06.2022

Publikuar më: 08/06/2022