Shqyrtim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Gjakovës 020-678/5, 04.08.2022

Publikuar më: 04/08/2022