Shqyrtim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Gjakovës 020-966/6, 02.12.2022

Publikuar më: 02/12/2022