Shqyrtim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Junikut 020-310/4, 13.04.2022

Publikuar më: 13/04/2022