Shqyrtim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Junikut 020-624/2, 22.07.2022.

Publikuar më: 26/07/2022