Shqyrtim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Malishevës 0-1120/1, 27.12.2022.

Publikuar më: 27/12/2022