Shqyrtim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Obiliqit 020-18/5, 09.02.2023

Publikuar më: 09/02/2023