Shqyrtim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Obiliqit 020-393/2, 20.05.2022

Publikuar më: 20/05/2022