Shqyrtim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Parteshit 020-593/3, 15.07.2022

Publikuar më: 15/07/2022