Shqyrtim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Vitisë 020-573/6, 15.07.2022

Publikuar më: 15/07/2022