Kërkesë për rishqyrtimin ligjshmërisë së aktit të Kuvendit të Komunës së Istogut 020-608/7, 25.07.2022.

Publikuar më: 27/07/2022