Thirrje per propozime

document-icon

DEKLARATË NËN BETIM

Data e publikimit: 16/04/2024

document-icon

DEKLARATË MBI FINANCIMIN E DYFISHTË

Data e publikimit: 27/03/2024

document-icon

DEKLARATA E PARTNERITETIT

Data e publikimit: 27/03/2024

document-icon

Formulari i buxhetit

Data e publikimit: 27/03/2024

document-icon

Aplikacion për projekt/program

Data e publikimit: 27/03/2024

document-icon

UDHËZIMET PËR APLIKANTËT

Data e publikimit: 27/03/2024

document-icon

DEKLARATA NËN BETIM

Data e publikimit: 01/02/2024

document-icon

DEKLARATË NËN BETIM

Data e publikimit: 23/11/2023

document-icon

Lista finale e ndërtimit të shtëpive

Data e publikimit: 27/09/2023

document-icon

VENDIM

Data e publikimit: 16/09/2023

document-icon

UDHËZIMET PËR APLIKANTËT

Data e publikimit: 11/08/2023

document-icon

FORMULARI I BUXHETIT

Data e publikimit: 11/08/2023

document-icon

DEKLARATË MBI FINANCIMIN E DYFISHTË

Data e publikimit: 11/08/2023

document-icon

DEKLARATA E PARTNERITETIT

Data e publikimit: 11/08/2023

document-icon

Aplikacion për projekt/program

Data e publikimit: 11/08/2023

document-icon

VENDIM

Data e publikimit: 11/08/2023

document-icon

RI - SHPALLJE - DEKLARATË NËN BETIM

Data e publikimit: 07/08/2023

document-icon

RI-SHPALLJE - DEKLARATË NËN BETIM

Data e publikimit: 07/08/2023

document-icon

DEKLARATË NËN BETIM

Data e publikimit: 20/04/2023

document-icon

DEKLARATË NËN BETIM

Data e publikimit: 20/04/2023

document-icon

Aplikacioni

Data e publikimit: 09/08/2021

document-icon

Request for Expression of Interest

Data e publikimit: 22/06/2021

document-icon

APLIKACIONI

Data e publikimit: 17/08/2020

document-icon

CLARIFICATION

Data e publikimit: 11/08/2020

document-icon

APLIKACIONI

Data e publikimit: 02/04/2020

document-icon

Ftesë për ofertë

Data e publikimit: 04/03/2020

document-icon

Thirrje për ofertim - Zyrë me qira

Data e publikimit: 20/01/2020

document-icon

Thirrje për ofertim - Zyrë me qira

Data e publikimit: 10/01/2020

document-icon

Thirrje për ofertim - Zyrë me qira

Data e publikimit: 12/02/2019

document-icon

Thirrje për Ofertim - Zyrë me qira

Data e publikimit: 01/02/2019

document-icon

Thirrje për propozime

Data e publikimit: 15/01/2019

document-icon

Deklaratë e partneritetit

Data e publikimit: 21/06/2018

document-icon

Deklaratë mbi financimin e dyfishtë

Data e publikimit: 21/06/2018

document-icon

Aplikacion për projekt/program

Data e publikimit: 21/06/2018

document-icon

Forma e buxhetit të thirrjes publike

Data e publikimit: 21/06/2018

document-icon

Vendim

Data e publikimit: 21/06/2018

document-icon

Udhëzimet për aplikantët

Data e publikimit: 21/06/2018

document-icon

Thirrje për ofertim – zyrë me qira

Data e publikimit: 30/03/2018

document-icon

Thirrje për ofertim

Data e publikimit: 15/03/2018