Strategija za lokalnu samoupravu

Glavni cilj strategije je određivanje strateške orijentacije za produbljavanja reformi i jedinstveni sistem lokalne samouprave na Kosovu. Strategija će biti važno uputstvo vladinih i lokalnih politika, u funkciju izgradnje jedne stručne i modern administracije; održivog lokalnog društveno‐ekonomskog razvoja sa ciljem povećanja dobrobiti građana kroz efektivne i kvalitetne usluge. Kroz Strategiju lokalne samouprave promovisaće se Lokalna Samouprava i lokalna demokratija kako bi sistem lokalne samouprave ispunio njen cilj za suočavanje sa ekonomskim, društvenim i političkim izazovima.

document-icon

Manual

Data e publikimit: 28/02/2018

document-icon

Dokument

Data e publikimit: 28/02/2018