Strategjia për Vetëqeverisje Lokale

Qëllimi kryesor i strategjisë është përcaktimi i orientimeve strategjike për thellim të reformave dhe sistem të unifikuar të vetëqeverisjes lokale në Kosovë. Strategjia do të jetë një udhëzues i qartë i politikave qeveritare dhe lokale, në funksion të ndërtimit të një administrate profesionale dhe të modernizuar; të zhvillimit të qëndrueshëm socio – ekonomik lokal me qëllim, ngritjen e mirëqenies së qytetarëve përmes shërbimeve efektive dhe cilësore. Përmes Strategjisë së vetëqeverisjes lokale do të promovohet vetëqeverisja lokale dhe demokracia lokale në mënyrë që sistemi i vetëqeverisjes lokale të përmbushë qëllimin e tij për të përballuar sfidat ekonomike, sociale dhe politike.

document-icon

Dokument

Data e publikimit: 28/02/2018

document-icon

Manual

Data e publikimit: 28/02/2018