Istorija MALS-a

Ministarstvo administracije lokalne samouprave osnovano je 2004, godine, kako bi unapredio sistem lokalne samouprave.

Organizaciona struktura Ministarstva lokalne samouprave definisana je Uredbom br.04/2019 o unutrašnjoj organizaciji MALS-a.

Organizaciona struktura je sledeća: ministar, zamenik ministra, genaralni sekretar, odeljenja i odseci.

Odeljenja su  podeljena na odseke koje vrše nadležnosti u dotičnim  oblastima. Broj zaposlenih u MALS-u je stopedeset i četiri (154)  od čega je sto trideset i sedam (137) u civilnom sektoru a sedamnaest (17) čini političko osoblje.