Programi Legjislativ i Qeverisë

Programi Legjislativ miratohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës për çdo vit kalendarik.

document-icon

Dokument

Data e publikimit: 28/02/2018