Kërkesë për rishqyrtim të ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjakovës; 020-18/2; 17.01.2018

Publikuar më: 11/04/2018