Kërkesë për rishqyrtim të ligjshmërisë së aktit të Komunës së Obiliqit; 020-146/3; 07.2.2018

Publikuar më: 11/04/2018