Kërkesë për rishqyrtimin e ligjshmërisë së aktit të Komunës së Fushë Kosovës 020-1279/3, 27.12.2019

Publikuar më: 30/12/2019