Kërkesë për rishqyrtimin e ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prishtinës; 020-1040/7; 22.20.2019

Publikuar më: 22/10/2019