Kërkesë për rishqyrtimin e ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prizrenit; 020-189/1; 15.03.2021

Publikuar më: 15/03/2021