Kërkesë për rishyrtimin e aktit të Komunës së Gllogocit; 020 – 403/2; 28.03.2017

Publikuar më: 14/05/2018