Konfimim i ligjshmërisë së Vendimit Nr.011/01-4770 për shpalljen e interesit publik në zonën kadastrale Gjakovë jashtë qytetit për realizimin e infrastrukturës së kanalizimit

Publikuar më: 14/05/2018