Konfirmim i ligjëshmërisë së vendimit të Komunës së Novobërdës, Nr. 01-145, pranuar me datw, 28.02.2014

Publikuar më: 08/06/2018