Konfirmim i ligjshmërisë – KK Shtërpcë, Nr 0204-703/1

Publikuar më: 16/11/2018