Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjakovës 020-1005/2, 16.01.2024

Publikuar më: 18/01/2024