Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të komunës së Gjakovës; 020-1107/2; 14.11.2019

Publikuar më: 14/11/2019