Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjakovës 020-116/3, 21.02.2020.

Publikuar më: 21/02/2020