Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjakovës 020-220/26, 15.05.2023.

Publikuar më: 16/05/2023