Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjakovës; 020-286/21; 17.06.2019

Publikuar më: 17/06/2019