Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjakovës 020-620/6, 22.08.2023

Publikuar më: 01/09/2023