Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjakovës 020-845/1, 17.11.2023

Publikuar më: 20/11/2023