Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjakovës; 020-853/1; 13.08.2019

Publikuar më: 13/08/2019