Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjilanit; 020-136/1; 20.02.2019

Publikuar më: 20/02/2019