Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjilanit; 020-397/15; 20.01.2020

Publikuar më: 21/01/2020