Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjilanit 020-483/1, 09.07.2021

Publikuar më: 09/07/2021