Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjilanit; 020-652/3; 17.06.2019

Publikuar më: 17/06/2019