Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gllogocit; 0-1022/3; 06.11.2019

Publikuar më: 06/11/2019