Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gllogocit; 020-1025/5; 04.10.2019

Publikuar më: 04/10/2019