Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gllogocit; 020-477/9; 13.05.2019

Publikuar më: 13/05/2019