Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gllogocit; 020-852/6; 09.08.2019

Publikuar më: 13/08/2019