Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të komunës së Graçanicës; 020-1058/1; 13.09.2018

Publikuar më: 13/09/2018