Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Graqanicës 020-1370/2, 06.12.2018

Publikuar më: 07/12/2018